Izuzeća u terapijske svrhe (TUE)

Izuzeća u terapijske svrhe (TUE) dozvoljavaju sportistima i sportistkinjama korišćenja pojedinih supstanci i/ili metoda sa Liste zabranjenih sredstava za tekuću godinu, u cilјu liječenja određenih bolesti i medicinskih stanja.

Upotreba zabranjenih supstanci i/ili metoda koje se nalaze na Listi zabranjenih sredstava, odnosno izuzeće u terapijske svrhe (TUE), može se odobriti u slučaju kada za to postoji jasna i nužna medicinska potreba (indikacija).

Izuzeća u terapijske svrhe su regulisana Međunarodnim standardom za terapijska izuzeća.

Za sve nedoumice kada je u pitanju izuzeće u terapijske svrhe budite slobodni da nam se obratite na mejl Komisije za antidoping antidoping.me@gmail.com ili dr Oliveri Prodanović na mejl pprodanovic@yahoo.com.