Nadležnosti

Član 102 Zakona o sportu, između ostalog, propisuje:

Radi praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu COK obrazuje Komisiju za antidoping.

Komisija za antidoping u cilju sprečavanja dopinga, naročito:

1) prati i sprovodi međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu;

2) prati i koordinira akciju u borbi protiv dopinga u sportu;

3) predlaže mjere u borbi protiv dopinga u sportu;

4) u borbi protiv dopinga primjenjuje konvencije, kodekse WADA i pravila međunarodnih sportskih saveza i Međunarodnog olimpijskog komiteta;

5) vodi evidenciju sprovedenih doping kontrola.