O RTG-u

Registrovana test grupa (RTG) je grupa sportista najvišeg ranga koju svaki međunarodni savez i nacionalno tijelo zaduženo za doping određuju zasebno, a čiji članovi podliježu testiranju na takmičenju  i izvan takmičenja u okviru planiranog rasporeda testiranja. Sportisti se, osim u nacionalnoj registrovanoj test grupi, mogu  nalaziti i u registrovanoj test grupi svog međunarodnog saveza u određenom sportu (IF) i njima šalju podatke o lokaciji.

U skladu sa Kodeksom Svjetske antidoping agencije prepoznato je da testiranje izvan takmičenja (out-of-competition) predstavlja osnovu borbe protiv dopinga, te se  jača  povjerenje sportista i šire javnosti u sportu bez dopinga.

Sportisti mogu biti testirani u svakom trenutku i na svakom mjestu (trening, mjesto stanovanja, škola, fakultet, radno mjesto).

Neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje odnosno propusti vezani za dostavljanje podataka o lokaciji od strane sportiste – člana RTG, predstavlja  kršenje člana 2.4 Kodeksa, za koje je propisana kazna od dvije (2) godine zabrane takmičenja.