Prava i obaveze sportista

Sportista i sportistkinja na doping kontroli imaju PRAVO:

  • na predstavnika i, ako je potrebno, prevodioca;
  • da pitaju za dodatne informacije o proceduri doping kontrole;
  • da zahtijevaju odlaganje javljanja u doping stanicu zbog opravdanih razloga (čiju opravdanost cijeni doping kontrolor);
  • na modifikaciju procedure (npr. zbog tjelesnog oštećenja).

Sportista i sportistkinja na doping kontroli imaju OBAVEZU:

  • da ostanu pod nadzorom pratioca cijelo vrijeme trajanja doping kontrole;
  • obezbijede dokument sa fotografijom;
  • da se odmah jave u stanicu za doping kontrolu;
  • da se ponašaju u skladu se procedurama doping kontrole – odbijanje toga može predstavljati kršenje antidoping pravila.